โควิด-19 ทำยอดฆ่าตัวตายของผู้หญิงญี่ปุ่นพุ่งสูงกว่า 83%

ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสถาบันออกมาเตือนว่า การระบาดของโรคโควิด-19 จะนำไปสู่วิกฤตสุขภาพจิต ปัญหาการตกงาน ภาวะโดดเดี่ยวทางสังคม และความวิตกกังวล ส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลก เช่นเดียวกับในประเทศญี่ปุ่น ที่สถิติทางการ แสดงจำนวนผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายในเดือนตุลาคมเพียงเดือนเดียว มีจำนวนมากกว่าผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 ทั้งปี

โดยยอดผู้เสียชีวิตในเดือนตุลาคมพุ่งสูงขึ้นถึง 2,153 ราย ขณะที่ผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ทั้งปี อยู่ที่ 2,087 ราย ประเทศญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการฆ่าตัวตายมากที่สุดในโลก ในปี 2016 ประเทศญี่ปุ่นมีอัตราการฆ่าตัวตายอยู่ที่ 18.5 ต่อประชากร 100,000 คน ขณะที่สาเหตุของการฆ่าตัวตายก็มีความสลับซับซ้อน เช่น เวลาทำงานที่ยาวนาน ความกดดันในโรงเรียน ภาวะโดดเดี่ยวทางสังคม และทัศนคติทางสังคมเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสุขภาพจิต เป็นต้น แต่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จนถึงปี 2019 ตัวเลขการฆ่าตัวตายของคนญี่ปุ่นมีจำนวนลดน้อยลง ซึ่งในปีที่แล้ว มียอดผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเพียง 20,000 ราย ซึ่งถือเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดตั้งแต่ปี 1978 ซึ่งเป็นปีที่กระทรวงสาธารณะสุขญี่ปุ่นได้เริ่มทำการเก็บตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย