นักเรียนจำนวนมากกลับไปที่โรงเรียนในสกอตแลนด์

นักเรียนหลายพันคนจะกลับไปที่โรงเรียนของสกอตแลนด์มากขึ้นหลังจากห่างจากห้องเรียนไปเกือบห้าเดือนโรงเรียนเปิดให้เฉพาะบุตรหลานของผู้ปฏิบัติงานสำคัญเท่านั้นเนื่องจากมีการกำหนดข้อจำกัด โรงเรียนหลายแห่งจะมีนักเรียนกลับมาเป็นระยะ ๆ สภาได้รับความยืดหยุ่น แต่รัฐบาลสก็อตต้องการให้โรงเรียนทุกแห่งเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายในวันที่ 18 สิงหาคม

นักเรียนคนแรกที่กลับไปที่โรงเรียนในพรมแดนและเช็ตยกเว้นบุตรหลานของคนงานสำคัญนักเรียน 700,000 คนของประเทศส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าเรียนตั้งแต่โรงเรียนปิดในเดือนมีนาคม เมื่อนักเรียนกลับมาจะมีการกำหนดมาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยเพิ่มเติมเช่นระบบทางเดียว แม้ว่าจะไม่มีข้อกำหนดสำหรับการเว้นระยะห่างระหว่างนักเรียน แต่ครูควรอยู่ห่างจากนักเรียนหรือผู้ใหญ่คนอื่น ๆ 2 เมตร นักเรียนมัธยมศึกษาที่มีอายุมากกว่าจะได้รับการสนับสนุนให้รักษาระยะห่างหากเป็นไปได้หากสิ่งนี้ไม่ขัดขวางการกลับไปเรียนรู้แบบเต็มเวลา