การเกิดลิ่มเลือดในระหว่างการรักษาบาดแผล

ตรวจสอบพฤติกรรมของเกล็ดเลือดที่บริเวณบาดแผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการรับรู้ตำแหน่งที่อยู่ภายในก้อนเลือด และสร้างใหม่ในสภาพแวดล้อมของพวกมันตามลำดับ เกล็ดเลือดเป็นกุญแจสำคัญในการเริ่มต้นการรักษาบาดแผลและการก่อตัวของลิ่มเลือด ไฟโบรบลาสต์เป็นเซลล์เนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่จำเป็นสำหรับการรักษาบาดแผลในระยะหลัง

ไฟโบรบลาสต์บุกรุกลิ่มที่ก่อตัวและผลิตโปรตีนที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงไฟโบรเนกติน จากนั้นจะสร้างโครงสร้างโครงสร้างเพื่อสร้างเนื้อเยื่อใหม่ที่จำเป็นต่อการเยียวยา การศึกษาใหม่นี้บ่งชี้ว่าเกล็ดเลือดยังสามารถก่อตัวเป็นเมทริกซ์ไฟโบรเนกตินชั่วคราวในสภาพแวดล้อมได้ คล้ายกับที่ไฟโบรบลาสต์ทำในระยะหลังของการรักษาบาดแผล สิ่งนี้มีนัยยะที่เป็นไปได้สำหรับวิธีการรักษาความสมบูรณ์ของลิ่มเลือดในระหว่างการซ่อมแซมหลอดเลือด บทบาทที่ไม่คาดคิดเพิ่มเติมสำหรับตัวรับการยึดเกาะของเกล็ดเลือดที่โดดเด่นที่สุด ผลลัพธ์ของเราแสดงให้เห็นว่าเกล็ดเลือดไม่เพียงแต่ก่อตัวเป็นก้อน แต่ยังสามารถเริ่มต้นการสร้างใหม่ได้ด้วยการสร้างโครงที่เป็นเส้นใย การค้นพบนี้ท้าทาย กระบวนทัศน์บางอย่างที่มีอยู่ในด้านการรักษาบาดแผล ซึ่งถูกครอบงำโดยการวิจัยเกี่ยวกับไฟโบรบลาสต์