กลยุทธ์ทางพันธุกรรมย้อนกลับการดื้อยาฆ่าแมลง

ยาฆ่าแมลงมีบทบาทสำคัญในความพยายามที่จะรับมือกับผลกระทบจากโรคมาลาเรียที่แพร่กระจายจากยุงและโรคอื่นๆ ทั่วโลก ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไปประมาณ 750,000 รายในแต่ละปี สารเคมีเฉพาะแมลงเหล่านี้ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐในการพัฒนาและนำออกสู่ตลาด ยังมีความสำคัญต่อการควบคุมความเสียหายของพืชผลที่เกิดจากแมลง

ซึ่งก่อให้เกิดความท้าทายต่อความมั่นคงด้านอาหาร แต่ในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา แมลงจำนวนมากได้ดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อให้มีความไวต่อประสิทธิภาพของยาฆ่าแมลงน้อยลง ในแอฟริกา ที่ซึ่งมุ้งที่ใช้ฆ่าแมลงเป็นเวลานานและการฉีดพ่นในร่มเป็นอาวุธสำคัญในการต่อสู้กับโรคมาลาเรีย ยุงหลายสายพันธุ์ทั่วทั้งทวีปได้พัฒนาความต้านทานยาฆ่าแมลงที่ลดประสิทธิภาพของการแทรกแซงที่สำคัญเหล่านี้ ในบางพื้นที่คาดว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำให้ปัญหาเหล่านี้รุนแรงขึ้น